De ijsbaan is gesloten

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2014 zijn de leden, die 50 jaar lid zijn van de vereniging, in het zonnetje gezet met een speld en een bos bloemen.

De heren op de foto zijn v.l.n.r. Ton Meester, Toon van Dijk en Sjaak van Bennekom.
Niet aanwezig waren: mevr. Klinge-Alberts, dhr. B. Berends, dhr. J. Woolderik, dhr. W. Schaap, dhr. D. Bouman.
50jaarlid-2014
Lees hier de notulen van de algemene ledenvergadering 2014.
En hier kunt het het jaarverslag van de secretartis 2013-2014 lezen.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 17 OKTOBER 2014

Klik hier en lees verder

Jaarvergadering

Ankeveens schaatstalent Emma van Rijn, hier op de foto, wordt mede gesponsored door de Ankeveense IJsclub.

Maar... schaatsen op topniveau kost veel geld, denk aan studie-reizen-kleding-verblijf.

Daarom is Emma op zoek naar sponsors, hoe klein ook, alles is welkom!
Rekeningnummer: NL44ABNA0456776842
emmavrijn1
emmavrijn2

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 11 OKTOBER 2013

Klik hier en lees verder

Het parkeerterrein voor de ijsbaan was dringend aan een opknapbeurt toe. Een oplettend bestuurslid had gezien dat er bij bouwwerkzaamheden in het dorp een enorme hoeveelheid grond vrij kwam. Vervoer was snel geregeld, en daarna is het professioneel uitgevlakt. Inmiddels is het ingezaaid en het resultaat ziet er veelbelovend uit. Nu maar hopen dat er winter komt en we de auto's kunnen parkeren.

De kunstmarkt in september zal er in ieder geval blij mee zijn en..... voor de volgende feesttent is het terrein mooi vlak.

P1030540
P1030543
P1030553
P1030585

P1030408

De heer Ruitenbeek is een verenigingsman in hart en nieren. Zo doende is hij ook actief bij menig vereniging of stichting. Al van jongs af aan helpt hij waar hij kan. Daarnaast is techniek zijn hobby èn beroep. Sinds 1 oktober 1993 is hij in dienst bij Pos Service Holland BV, een bedrijf gespecialiseerd in startmotoren en alternatoren. De technische kennis die hij de loop der jaren heeft opgedaan, zet hij graag in voor de diverse verenigingen en stichtingen. In 1980 startte hij als vrijwilliger bij de Ankeveense IJsclub. Als er ’s winters ijs ligt is hij voor dag en dauw aanwezig om van alles te regelen. De rest van het jaar zorgt hij voor het onderhoud van het machinepark en het aanpassen van de machines aan de veiligheidseisen. Mede door zijn inspanningen is het materieel van de ijsclub altijd klaar voor een schaatsperiode. De heer van Ruitenbeek is sinds de oprichting (2004) een gewaardeerd lid van Stichting Bruisend Ankeveen. Als technische man helpt hij bij de weekmarkt en bij het opbouwen en afbreken van het mobiele podium van de stichting. Ook voor de Stichting Sofa (sinds 1992), die activiteiten rondom Koninginnedag organiseert, en voor de St. Martinusparochie (sinds 1991) zorgt hij dat alle technische apparaten blijven functioneren. Bij de St. Martinusparochie was de heer Van Ruitenbeek van 1991 tot 2003 bestuurslid en had gebouwenbeheer in zijn portefeuille. Nu is hij lid van de bouwcommissie, een commissie die het onderhoud aan de kerk uitvoert.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert hem als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Op vrijdag 25 januari waren er voor de groep 6, 7 en 8 van basisschool schoolwedstrijden georganiseerd.
Zie hieronder een impressie van de dag. Meer foto's (van Hans Schouten) kunt u hier bekijken.

schoolschaatsen3

Uitslag:
schoolschaatsen1

schoolschaatsen2

schoolschaatsen4

Ome Co heeft gisteren getrakteerd op een heerlijke taart omdat het zijn laatste bestuursvergadering was na 59 jaar. Begonnen als bestuurslid, 24 jaar voorzitter, vervolgens als ere voorzitter alle bestuursvergadering heeft bijgewoond. Op de foto Ome Co met naast hem zijn vriend oud penningmeester en erelid Gerard van Schie, en Annie Groenen. Co en Gerard hebben heel veel bereikt voor onze mooie ijsclub.

2012Cobos

Verder hebben de vrijwilligers zich weer op de slootwerkzaamheden gestort. Ruim baan maken voor komende winter!
2012Sloten1

2012Sloten2

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps