De ijsbaan is gesloten

Na een mooie winterdag gisteren met veel zon en temperaturen boven nul, en afgelopen nacht slechts lichte vorst, is er nauwelijks ijstoename geweest.

We hebben helaas nog onvoldoende ijsdikte om de ijsbaan te openen.

Bestuur Ankeveense IJsclub

 

Geplaatst: 16-12-2022  -  09:20 uur 

Maandag was nog een groot deel van onze rechte baan water.  We hebben nu na een paar nachten vorst slechts een paar centimeter ijs. Met de weersverwachting voor de komende dagen ligt het niet in de verwachting dat we voldoende ijsdikte hebben om de baan te openen.

Maar… Schaats liefhebbers de winter begint pas. De Ankeveense IJsclub en Natuurmonumenten hebben er ook dit jaar weer alles aan gedaan om de doorgangen in de schaatsroute weer vrij te maken van bomen, takken en braamstruiken.

Kortom we zijn er klaar voor.

Bestuur Ankeveense IJsclub.

 

Geplaatst: 14-12-2022  -  10:00 uur 

Ankeveen, oktober 2022

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 14 OKTOBER 2022,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 15 okt. 2021.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2021/2022.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2021/2022 en begroting 2022/2023.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: de heren G. Holdinga en Joop van Rijn. Reserve lid is dhr. Peter de Kwant.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: de heren D. Pos, J. Kemphorst, G. Klarenbeek, R. Schouter. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 8 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Beste schaatsliefhebbers,

Wanneer het deze winter mogelijk is om een toertocht te organiseren dan gaan we gebruik maken van de door de KNSB ontwikkelde module van online inschrijving.

U kunt daarop dan aangeven op welke lokatie u wilt starten, en hoeft dan niet meer ter plaatse af te rekenen. Het is bedacht om in deze Corona tijd een betere spreiding te krijgen, en ook de overheden stimuleren dit.

Omdat de parkeerplaatsen privé eigendom zijn, zult u daar wel moeten afrekenen.

Wanneer er schaatsijs komt houd dan onze website in de gaten.

Bestuur Ankeveense IJsclub


Geplaatst: 24-12-2021  -  11:07 uur 

De afgelopen weken hebben het bestuur en vrijwilligers de schaatsroute op de Ankeveense polders schoongemaakt. Overhangende bomen zijn weggehaald, schaatsdoorgangen vrijgemaakt van riet en braamstruiken en waar nodig de walkanten gemaaid. Ook de sneeuwschuivers en borstelmachines zijn weer in optimale conditie.

Kortom we zijn er klaar voor!

Bestuur Ankeveense IJsclub.

2021 1
Geplaatst: 21-12-2021  -  17:05 uur 

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 15 OKTOBER 2021

Klik hier en lees de uitnodiging

Eindelijk, na negen jaar konden we de Ankeveense IJsbaan weer eens openen.

Een moeizame voorbereiding vanwege Corona ging er aan vooraf. Maar dat werd ruim goedgemaakt door twee dagen van schaatsplezier.
Veel families, dorpsgenoten en kinderen waren er op onze ijsbaan te vinden.

Met dank aan onze vrijwilligers en ook dank aan onze EHBO medewerksters die op professionele wijze de schaatsongevallen behandelden.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub kijkt met veel voldoening terug op het afgelopen schaatsweekend.


Het bestuur


Zie ook de foto's (klik hier)

Laatste update: 15-2-2021  -  08:34 uur

Geachte leden van de Ankeveense IJsclub.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub had de Algemene Ledenvergadering van 2020 gepland op vrijdag 16 oktober. Er was een protocol opgesteld met een beperkt aantal leden en de anderhalve meter afstand, zodat we toch een veilige ALV konden organiseren.

De regering heeft op 28 september nieuwe beperkingen doorgevoerd en daarom lijkt het ons verstandig om de avond te annuleren. Wanneer de regels weer versoepeld worden en het veilig is, kunnen we de vergadering mogelijk alsnog organiseren.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub.

Alle voorbereidingen zijn de afgelopen periode getroffen.

Het wachten is nu op een mooie dikke ijsvloer, maar...de weer vooruitzichten zijn niet erg gunstig met een dooi aanval in het weekend.
Maar we blijven hoopvol en houden u op de hoogte.

Gesloten   Klein

In het televisieprogramma Landinwaarts gaat Dieuwertje Blok op zoek naar pareltjes van lokale cultuur en traditie.
Ze gaat mee met het sloten in de Ankeveense Polder wat nodig is om de waterwegen vrij te maken voor de schitterende toertochten van de Ankeveense IJsclub.

Het programma Landinwaarts wordt uitgezonden op 5 november om 19:20 uur op NPO2 en wordt op zaterdag 7 november om herhaald om 9:33 uur.

Heeft u de uitzending gemist, dan kunt u die hier terugkijken.

2015 12015 22015 32015 4

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps