De ijsbaan is gesloten

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 15 OKTOBER 2021

Klik hier en lees de uitnodiging

Eindelijk, na negen jaar konden we de Ankeveense IJsbaan weer eens openen.

Een moeizame voorbereiding vanwege Corona ging er aan vooraf. Maar dat werd ruim goedgemaakt door twee dagen van schaatsplezier.
Veel families, dorpsgenoten en kinderen waren er op onze ijsbaan te vinden.

Met dank aan onze vrijwilligers en ook dank aan onze EHBO medewerksters die op professionele wijze de schaatsongevallen behandelden.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub kijkt met veel voldoening terug op het afgelopen schaatsweekend.


Het bestuur


Zie ook de foto's (klik hier)

Laatste update: 15-2-2021  -  08:34 uur

Geachte leden van de Ankeveense IJsclub.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub had de Algemene Ledenvergadering van 2020 gepland op vrijdag 16 oktober. Er was een protocol opgesteld met een beperkt aantal leden en de anderhalve meter afstand, zodat we toch een veilige ALV konden organiseren.

De regering heeft op 28 september nieuwe beperkingen doorgevoerd en daarom lijkt het ons verstandig om de avond te annuleren. Wanneer de regels weer versoepeld worden en het veilig is, kunnen we de vergadering mogelijk alsnog organiseren.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub.

Alle voorbereidingen zijn de afgelopen periode getroffen.

Het wachten is nu op een mooie dikke ijsvloer, maar...de weer vooruitzichten zijn niet erg gunstig met een dooi aanval in het weekend.
Maar we blijven hoopvol en houden u op de hoogte.

Gesloten   Klein

In het televisieprogramma Landinwaarts gaat Dieuwertje Blok op zoek naar pareltjes van lokale cultuur en traditie.
Ze gaat mee met het sloten in de Ankeveense Polder wat nodig is om de waterwegen vrij te maken voor de schitterende toertochten van de Ankeveense IJsclub.

Het programma Landinwaarts wordt uitgezonden op 5 november om 19:20 uur op NPO2 en wordt op zaterdag 7 november om herhaald om 9:33 uur.

Heeft u de uitzending gemist, dan kunt u die hier terugkijken.

2015 12015 22015 32015 4

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2015 zijn de leden, die 50 jaar lid zijn van de vereniging, in het zonnetje gezet met een speld en een bos bloemen.

De heren op de foto zijn v.l.n.r. Ge Koster en Wim Westerveld.
Niet aanwezig waren: dhr. G. Alberts en dhr. J. Hartog.
zonnetje2015

Ankeveen, september 2015

Beste leden,

Tijdens de ledenvergadering op 16 oktober a.s. presenteren wij het concept van de nieuwe statuten.
De vorige statuten waren dringend aan vernieuwing toe, ze dateren uit 1980 en zijn dus 35 jaar oud.
Het is nodig dat op de jaarvergadering minimaal twee derde deel van alle leden van de vereniging aanwezig moet zijn, omdat het waarschijnlijk is dat dit niet het geval zal zijn, schrijven we een extra ledenvergadering uit.
De op deze vergadering aanwezige leden kunnen dan over de nieuwe statuten stemmen. Een positieve stem van twee derde deel van deze aanwezige leden is dan voldoende om de statuten aan te nemen.

Het concept van de nieuwe statuten kunt u vinden op onze website:

  Klik hier om het concept te lezen

Middels deze brief nodigen wij u uit op de extra ledenvergadering van de Ankeveense IJsclub.

Datum: vrijdag 6 november 2015.

Tijd: 20.00 uur.

Plaats: clubgebouw, Stichts End, Ankeveen.

Agenda:

  1. opening,
  2. statuten,
  3. stemming,
  4. sluiting.

Dus: Algemene Ledenvergadering: 16 oktober 2015.
Statutenvergadering: 6 november 2015.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 16 OKTOBER 2015

Klik hier en lees de uitnodiging

jaarvergadering2

Mariska Huisman en Bob de Vries zijn vrijdagavond verkozen tot de beste marathonschaatsers van het afgelopen seizoen. In het clubgebouw van de Ankeveense IJsclub kregen zij de Dick van Gangelentrofee uitgereikt uit handen van de laatste Elfstedenwinnaars Klasina Seinstra en Henk Angenent.

Lees verder op www.schaatsen.nl 

schaatsen bobmariska2
Foto: Neeke Smit

Om de polders weer klaar te maken voor het nieuwe (hopelijk schaats)seizoen wordt er alweer druk gesloot.
Verschillende ploegjes zijn op deze mooie najaarsdagen de polder in gevaren om daar de waterwegen vrij te maken van riet, laat hangende takken en andere belemmeringen. Toch was er ook tijd om te genieten van de schitterende omgeving.
Sloten2014
Meer foto's kunt u hier bekijken

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps