De ijsbaan is gesloten

We kunnen helaas niet open.
De ijsdikte op de IJsbaan is nog onvoldoende. Met de aangekondigde dooi voor de komende dagen zal het ook zeker niet gaan.

Laten we hopen op een nieuwe vorstperiode waarin het wel lukt.

Geplaatst: 11-01-2024  -  14:30 uur

Het is niet mogelijk om op de Ankeveense IJsbaan te schaatsen. Gisteren (dinsdag) was alles nog water op de IJsbaan en ook op de meeste delen van de polder. Dit werd veroorzaakt daar een harde wind.

Met de weersvooruitzichten verwachten we niet dat er deze week geschaatst kan worden.2024 01 10

Geplaatst: 10-01-2024  -  10:00 uur    -    Foto van 10-1-2024

Ankeveen, oktober 2023

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 13 OKTOBER 2023,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 14 okt. 2022.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2022/2023.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2022/2023 en begroting 2023/2024.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: de heren Peter de Kwant en Eric Torsing. Reserve lid is dhr. Johan van Lindenberg.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: mevr. Annie Groenen, de heren Dick Blom, Martin Koster en Leon van Vliet. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Dhr. Hans Wammes heeft te kennen gegeven zijn functie van secretaris te beëindigen. Dit om persoonlijke redenen.
Als nieuwe kandidaat hebben we mevr. Linda Walrave bereid gevonden zijn taken over te nemen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 8 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Na de vergadering zal er weer een verloting plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Na een mooie winterdag gisteren met veel zon en temperaturen boven nul, en afgelopen nacht slechts lichte vorst, is er nauwelijks ijstoename geweest.

We hebben helaas nog onvoldoende ijsdikte om de ijsbaan te openen.

Bestuur Ankeveense IJsclub

 

Geplaatst: 16-12-2022  -  09:20 uur 

Maandag was nog een groot deel van onze rechte baan water.  We hebben nu na een paar nachten vorst slechts een paar centimeter ijs. Met de weersverwachting voor de komende dagen ligt het niet in de verwachting dat we voldoende ijsdikte hebben om de baan te openen.

Maar… Schaats liefhebbers de winter begint pas. De Ankeveense IJsclub en Natuurmonumenten hebben er ook dit jaar weer alles aan gedaan om de doorgangen in de schaatsroute weer vrij te maken van bomen, takken en braamstruiken.

Kortom we zijn er klaar voor.

Bestuur Ankeveense IJsclub.

 

Geplaatst: 14-12-2022  -  10:00 uur 

Ankeveen, oktober 2022

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 14 OKTOBER 2022,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 15 okt. 2021.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2021/2022.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2021/2022 en begroting 2022/2023.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: de heren G. Holdinga en Joop van Rijn. Reserve lid is dhr. Peter de Kwant.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: de heren D. Pos, J. Kemphorst, G. Klarenbeek, R. Schouter. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 8 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Beste schaatsliefhebbers,

Wanneer het deze winter mogelijk is om een toertocht te organiseren dan gaan we gebruik maken van de door de KNSB ontwikkelde module van online inschrijving.

U kunt daarop dan aangeven op welke lokatie u wilt starten, en hoeft dan niet meer ter plaatse af te rekenen. Het is bedacht om in deze Corona tijd een betere spreiding te krijgen, en ook de overheden stimuleren dit.

Omdat de parkeerplaatsen privé eigendom zijn, zult u daar wel moeten afrekenen.

Wanneer er schaatsijs komt houd dan onze website in de gaten.

Bestuur Ankeveense IJsclub


Geplaatst: 24-12-2021  -  11:07 uur 

De afgelopen weken hebben het bestuur en vrijwilligers de schaatsroute op de Ankeveense polders schoongemaakt. Overhangende bomen zijn weggehaald, schaatsdoorgangen vrijgemaakt van riet en braamstruiken en waar nodig de walkanten gemaaid. Ook de sneeuwschuivers en borstelmachines zijn weer in optimale conditie.

Kortom we zijn er klaar voor!

Bestuur Ankeveense IJsclub.

2021 1
Geplaatst: 21-12-2021  -  17:05 uur 

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op: VRIJDAG 15 OKTOBER 2021

Klik hier en lees de uitnodiging

Eindelijk, na negen jaar konden we de Ankeveense IJsbaan weer eens openen.

Een moeizame voorbereiding vanwege Corona ging er aan vooraf. Maar dat werd ruim goedgemaakt door twee dagen van schaatsplezier.
Veel families, dorpsgenoten en kinderen waren er op onze ijsbaan te vinden.

Met dank aan onze vrijwilligers en ook dank aan onze EHBO medewerksters die op professionele wijze de schaatsongevallen behandelden.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub kijkt met veel voldoening terug op het afgelopen schaatsweekend.


Het bestuur


Zie ook de foto's (klik hier)

Laatste update: 15-2-2021  -  08:34 uur

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps