De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, september 2011.

 
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
 
Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveens IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:
VRIJDAG 14 OKTOBER 2011,
In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End, tegenover de RK- kerk te Ankeveen.
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.
 
AGENDA:
 
1. Opening.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 15 okt. 2010.
3. Jaarverslag secretaris seizoen 2010/2011.
4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2010/2011 en begroting 2011/2012.
5. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Arie de Jong, dhr Gerard Koelink en als reservelid dhr. Piet Koster.
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn mevr. Annie Groenen en dhr. Johan van Ruitenbeek. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen. Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 9 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.
Pauze.
7. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.

 

VERZOEK TOT CONTRIBUTIEBETALING. BETAAL UW CONTRIBUTIE A.U.B. OP TIJD.
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.
We zien uw contributie graag voor 14 november 2011 tegemoet op ING rekeningnummer 2252294 onder vermelding van uw juiste adresgegevens.
U ontvangt uw contributiekaart pas als de contributie betaald is. Indien u na 20 december betaalt, kunt u uw contributiekaart ophalen in het clubgebouw, als de ijsbaan geopend is.
Voor een gezin bedraagt de contributie € 10,-. Voor een lid ouder dan 16 jaar € 7,50 en voor seniorleden, ouder dan 65 jaar, € 4,- .
De seniorleden zijn voor dit bedrag niet verzekerd bij de KNSB. Mocht u dat wel willen, verzoeken wij u € 2,- extra over te maken.

Om eventuele communicatie in verband met o.a. betalingen snel te kunnen voeren, stellen wij het zeer op prijs uw e-mail adres, of wijziging daarvan, te vernemen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn uw e-mail adres door te geven aan de secretaris:
h.wammes3@upcmail.nl">h.wammes3@upcmail.nl
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 
Deze gegevens worden NIET aan derden verstrekt. Wanneer u dit al gedaan heeft, is dit niet meer nodig.

Wilt u ook eens mee doen aan het zgn. sloten ? Geef u na de vergadering op bij Harry meester, of via zijn emailadres:
harryijsmeester@gmail.com">harryijsmeester@gmail.com
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Met vriendelijke groeten,

 
Hans Wammes, secretaris
Vuurvlindermeent 12
1218 GZ Hilversum
035-6562747 

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps