De ijsbaan is gesloten

Meneer de voorzitter, dames en heren leden van de Ankeveense IJsclub.

Inleiding.
Na het overweldigend en succesvolle jubileumjaar heeft het bestuur het redelijke rustig gehad dit afgelopen seizoen. Toch zijn er activiteiten de revue gepasseerd, die het vermelden waard zijn.

Voor het ijs.
We zijn het jaar gestart met een nieuwe voorzitter, Peter van Bennekom. Als geen ander heeft hij zich snel en doeltreffend in de ijsclubperikelen ingewerkt. Op elk gebied heeft hij zich laten informeren en laten horen. Het lijkt mij geen eenvoudige opgave de vorige voorzitter, David de duizendpoot, op te volgen. Peter is daar prima in geslaagd en wij hebben aan hem een betrouwbare en hardwerkende voorzitter waarmee wij de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

In november is de ijsbaan gebruikt voor het lassen van honderden meters waterleidingbuis, die netjes in het water dreven en vervolgens naar de Dammerkade werden versleept, om daar in de grond te worden verwerkt.

Dinsdag 4 december heeft Rianne Kemphorst weer een EHBO opfris-avond verzorgd voor de EHBO-leden, medewerkers, quad-chauffeurs en bestuurleden. Deze jaarlijks terugkerende avond heeft de belangstelling van andere ijsclub getrokken. Aanwezig waren dan ook afgevaardigden van de ijsclubs uit Kortenhoef, Vreeland en Loosdrecht. Tevens was het Sigma team aanwezig.


IJsperiode.
Zo half januari begon het te vriezen en er vormde zich een dunne ijslaag op het water. Alle manschappen werden gemobiliseerd om zo snel mogelijk een goede ijsvloer te creëren, alleen kwam er één figuur teveel: de sneeuwman. Op zijn hulp zaten we echt niet te wachten. Door de sneeuw kon de ijsvloer niet groeien, waardoor er geen machines op het ijs konden en het ijs gruwelijk verpest werd. Desalniettemin wisten de media ons weer in grote getalen te vinden. Radio en tv stonden op de stoep, gluurden door de ramen of er al enige activiteiten te bespeuren vielen en verzorgden in de vroege ochtend van 18 januari een live radio uitzending, waarin vooral op het aspect veiligheid de nadruk lag. In het verleden wist men bij radio en tv niet hoe snel men het publiek op het ijs kon krijgen, nu waren er duidelijke waarschuwingen te horen, een mentaliteitsverandering?? Naar aanleiding van de radio uitzending werd een afvaardiging van het bestuur uitgenodigd in het programma Pauw en Witteman te komen en mochten we op de koffie bij Koffietijd.

Ook de schrijvende pers besteedde aandacht aan onze club, getuige de artikelen in de Gooi- en Eemlander en de Telegraaf.
Op de laatste mooie, zonnige winterse dag, vrijdag 25 januari, konden we in samenwerking met de basisschool een schaatswedstrijd voor groep 6,7 en 8 organiseren, zoals de voorzitter reeds aangaf. Er werd gestreden in twee groepen: de meisjes en de jongens. Eén, twee en drie bij de meisjes werden: Sabine, Isa en Brit. Bij de jongens waren dit: John,

Rick en Joep.
De niet-deelnemende kinderen konden op een veilig parcours heerlijk van het schaatsen genieten.
Na deze dag was het helemaal afgelopen met de ijspret.

Na het ijs.
Op 26 april werd één van onze bestuursleden verrast met een koninklijke onderscheiding. Johan van Ruitenbeek is nu ridder in de orde van Oranje Nassau. Een zeer gewaardeerd bestuurslid, waarvan wij zijn inspanningen voor onze ijsclub en andere besturen in Ankeveen goed kennen.

Na de uitreiking van de versierselen werd hij samen met de andere Ankeveners, die deze eer te beurt gevallen is, in ons clubgebouw gefeliciteerd.

Van 3 tot en met 10 juni is het voorterrein opgehoogd met zo’n 400 m3 grond. Een aantal dagen hebben er grote kiepkarren op en neer gereden van de Emmaweg naar de ijsclub. Daarna is de grond netjes gevlakt en ingezaaid. Het resultaat is zeer bevredigend, zoals u allen kunt zien. Wij hopen dat door deze ingreep het terrein een stuk droger blijft in de natte tijden.


Gebruik van het gebouw.
Het afgelopen seizoen is het gebouw voor diverse activiteiten gebruikt.

• De EHBO avond,
• er zijn cursussen ijsmeester en toertocht organisator door de KNSB gegeven, die door verschillende bestuursleden en omliggende ijsclubs zijn bijgewoond,
• de hardrijdersvereniging “De Vijf Dorpen” heeft de jaarvergadering gehouden,
• Natuurmonumenten heeft er de rondvaarten verzorgd.

Op het terrein rondom het gebouw houdt een groep hardrijschaatsers elke week een krachttraining en Bruisend Ankeveen heeft wederom een zeer goed bezochte kunstmarkt “Ankeveen Artistique” gehouden.

Tot slot wil ik de wens uitspreken, dat er komend seizoen een omvangrijker verslag omtrent de eigenlijke doelstelling van onze natuurijsvereniging , nl. het openstellen van de ijsbaan en het organiseren van een toertocht, gemaakt kan worden.

Dank u voor uw aandacht.

Hans Wammes.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps