De ijsbaan is gesloten

Jaarverslag secretaris, seizoen 2019 – 2020 / 2020 – 2021 van de Ankeveense IJsclub.

Meneer de voorzitter, bestuursleden, dames en heren leden van de Ankeveense IJsclub en andere belangstellenden.

Het seizoen 2019 – 2020 is niet helemaal, of beter helemaal niet verlopen zoals we gewend zijn. De natuur hield zich redelijk aan de gewoonte niet te koud te worden,
maar de samenleving werd hevig opgeschrikt door besmettelijke virussen wereldwijd, met een pandemie tot gevolg. Dit hebben we allemaal ondervonden.
Tot maart 2020 is er weinig gebeurd, natuurlijk is het sloten op de zaterdagen doorgegaan en ook op de woensdagen. Dan is een groep enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden bezig in alle hoeken en gaten van de plas.
De “Vijf Dorpen” heeft een ALV gehouden en de Sofa is met het sinterklaasfeest in de weer geweest.
Het Ankeveens viscollege heeft een aantal keren een de dobber uitgegooid.
Er zijn in deze tijd afspraken gemaakt met diverse verenigingen, o.a. de HLSK, en leden om het gebouw te mogen gebruiken.
Toen begon de maand maart en was alles ineens afgelopen. Het covid19 virus was uitgebroken en er werd een verbod afgekondigd op samenkomen in bijv. sportkantines.
Alle afspraken konden niet doorgaan, werden uitgesteld en gingen tenslotte niet door.
Ook onze ALV zat in de gevarenhoek. In het bestuur werd druk gediscussieerd en gedacht hoe de vergadering toch zou kunnen doorgaan, een beperkte groep leden ontvangen op inschrijving en de plaats wijzen, zelfs de verloting moest streng geregeld zijn etc. Dit met de gedachte dat het zo wel door kon gaan. We weten allen hoe dit is afgelopen, geen doorgang van de ALV 2020.
Vanaf nu was het zaak de informatie over het gebruik van sportkantines goed bij te houden. Binnen mocht niets en buiten kon er met in achtneming van de strenge regels van gemeente, veiligheidsraad en kabinet met pijn en moeite en heel veel correspondentie met de gemeente een gebeurtenis georganiseerd worden. Dit was het geval met de opening van het seizoen van theater “De Dillewijn”. Gelukkig is het een heel artistieke en muzikale bijeenkomst geweest.

Intussen is het seizoen 2020 – 2021 aangebroken en gingen we op dezelfde voet verder. Niets kan en niets mag.

November en december zijn geruisloos voorbijgegaan, terwijl het Covid 19 virus Nederland stevig in zijn greep hield.
Op 9 jan. 2021verscheen er een groot artikel in de Telegraaf, getiteld: “Leven in tijden van dooi, meer dan een ijsclub.” Ja, dat kwam ook nog aan de orde, komt er vorst of niet. In het artikel werd deze vraag gesteld aan drie ijsclubs uit Giethoorn, Ankeveen en Rasquaart (boven Groningen). Dit was natuurlijk ook actueel door de lockdown. Het belangrijkste overlevingsitem, het inventief gebruik van het clubgebouw met de daaruit voortvloeiende inkomsten, was hierbij het belangrijkste thema. In het artikel kwam ook de vraag naar voren; wat gaat er gebeuren als de vorst zich deze keer wel aandient?
Zo ook in een artikel van de Gooi- en Eemlander op 14 jan. 2021; als het kan, mag het dan? Dat werd de centrale vraag.

Ruim van tevoren zijn we ons op het antwoord op deze vraag gaan voorbereiden.
Als eerste hebben we een goed overleg met onze EHBO-afdeling gevoerd. Hier werden de taken omschreven, kennis over de juiste handelingen in corona tijd vergaard en de ruimte ingericht.
Protocollen werden opgesteld en besproken, het machinepark werd gecontroleerd, er werd onderhoud aan gepleegd en vitale onderdelen vervangen, zodat alles weer piekfijn zou functioneren. In overleg met KNSB-natuurijs is er gezorgd voor online inschrijven voor de toertocht.
Met de gemeente Wijdemeren is veel digitaal overleg gevoerd, waaronder Teams- en Zoom overleg met gemeente en de ijsclubs uit Loosdrecht.
Dit overleg resulteerde tenslotte in een aantal bepalingen waaraan we een houvast hadden en waarmee het Regionaal Beleidsteam instemde. Deze zaken staan allemaal in de notitie “Schaatsen op natuurijs in coronatijd”.
Enkele van deze punten zijn: georganiseerde toertochten zijn niet toegestaan op basis van de Tijdelijke wet Maatregelen. Horecavoorzieningen gerelateerd aan het ijs zijn niet toegestaan. Op diverse wateren geen voorbereidingshandelingen treffen.
Schaatsen op natuurijsbanen is toegestaan, indien dit in lijn is met de Tijdelijke wet Maatregelen.

Op 7 feb. 2021 schreven we de leden, dat er een week vorst was voorspeld. We zouden de groei van het ijs goed volgen en wanneer het ijs voldoende dik was, zou men als lid toegelaten worden op de ijsbaan.
Rond 10 feb. zakten de eerste schaatsers door het ijs, niet op de baan, maar zoals gebruikelijk, langs het Bergse Pad.

Op gegeven moment kon de baan open en was er op de plassen redelijk goed te schaatsen. De ijsclub was alleen gemachtigd verantwoordelijkheid te nemen voor de baan, niet voor de plassen.
Op de baan was het echt schaatsplezier, alles functioneerde goed en de drukte was te overzien. Door verkeer belemmerende maatregelen had de doorstroom veel beter kunnen zijn en hadden onze broodnodige inkomsten beter kunnen worden.
Een goede zet was het plaatsen van borden met een QR-code waardoor men een donatie aan de ijsclub kon doen. Gelukkig is hier goed gebruik van gemaakt.
Al met al kunnen we terugkijken op een paar geslaagde schaatsdagen.

De rest van het seizoen verliep min of meer in de rust van voor het ijs. Er waren nauwelijks activiteiten in het gebouw. Een van de weinige dingen was het onderdak bieden aan restaurant 1244 om maaltijden to go te bereiden, omdat ze door de brand niet van hun eigen keuken gebruik konden maken.
Door de versoepelde maatregelen mochten er op beperkte schaal rondvaarten gehouden worden en konden er wat meer mensen in het gebouw om bijv. te vergaderen.

Dank voor uw aandacht,

Hans Wammes.

 

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps