De ijsbaan is gesloten

Jaarverslag secretaris, seizoen 2018 – 2019 van de Ankeveense IJsclub.

Meneer de voorzitter, bestuursleden, dames en heren leden van de Ankeveense IJsclub en andere belangstellenden.

Vorig jaar leken de tekens die voorspellers van een koude periode gebruiken op groen te staan. Het is toen niets geworden. Dit jaar zie je veel vruchten als eikels, beukennootjes e.d. aan de bomen, tekenen voor een goed mastjaar, dus een strenge winter. Je durft het woord strenge bijna niet te gebruiken.
De ontwikkeling van het klimaat draagt niet bij aan koude periode, zie wat er allemaal in de wereld gebeurt met het weer.

Het enige wat er op zit is: afwachten maar, met de gedachte: “na ruim tien jaar moet het toch maar weer eens gebeuren. We hebben flink geïnvesteerd om een toertocht weekend perfect te laten verlopen, en we willen het laten zien ook.”

Intussen zijn we doorgegaan met de gebruikelijke zaken, waaronder het contact met de gemeente, vooral omtrent het item Draaiboek. De gemeente zelf is bezig hun “Draaiboek IJs” te actualiseren, dat is dit jaar gelukt, ons wordt gevraagd ons eigen draaiboek aangepast en wel in te dienen. 

Bij de gemeente heeft er een medewerkerswissel plaatsgevonden. Dhr. Ronald Emmelot is niet meer werkzaam, voor hem in de plaats is nu dhr. Nick Morren.
Op 6 feb. 2019 is er een bijeenkomst geweest met de diverse geledingen, politie, brandweer ijsclubs. Een belangrijk punt hierbij was de vernieuwing van de Evenementenvergunnig. Het belangrijkste voor ons is, dat de ijsclubs buiten de evenementenvergunnig vallen en wanneer ergens een vergunnig voor nodig is, dit een vergunning met open datum zal zijn, denk bijv. aan glühwijn.

De afgelopen winter is de aan de Hollandse kant de stuw opgeruimd. De doorgangen en wetering zijn geschoond en de kanten gemaaid door de slootgroepen, maaiboot van Natuurmonumenten en het Waterschap.

Een nieuwe kettingzaag is bij het gereedschap gevoegd en er is een stuk stroomkabel ingegraven en aangesloten.

Er is een minilaagje ijs geweest, en dhr. J. G. moest natuurlijk, met in zijn kielzog een ploeg van RTV Noord Holland, als zgn. Eerste rijder op Ankeveens ijs zich doen gelden.

Vanuit Natuurmonumenten is er een nieuwe boswachter aangesteld, met een aantal vragen over het functioneren van de ijsclub in het gebied. Na een goed gesprek zijn veel vragen bevredigend beantwoord. 

Op vrijdag 13 septemberis er wel een nieuwe maaiboot feestelijk te water gelaten in de ijsbaan, het is allemaal goed gegaan op deze datum.

Door de dreigende sluiten van Het Wapen hebben we een verzoek van de biljartclub gehad om de mogelijk te bestuderen hen in het ijsclub gebouw onderdak te verlenen. Dit zou nog al wat aanpassingen gevergd hebben, maar vanwege de doorstart van Het Wapen, was het niet nodig.

Bij het jaarlijks klaverjastoernooi om de Van der Woude bokaal is ons team 14e geworden en bij de curling wedstrijd in Nederhorst den Berg zelfs 2e, waarvoor hulde.

Het clubgebouwgebouw is het afgelopen seizoen gebruikt door:

• Natuurmonumenten, voor rondvaart en vergaderingen/bijeenkomsten.
• Het Ankeveens Viscollege.
• De HLSK heeft er hun jaarvergadering gehouden.
• De Sofa i.s.m. Sint en zijn helpers, al of niet zwart.
• All Direction voor de viering van hun 50 jaar bestaan.
• Vergadering Ouesantschaap vereniging.
• Ankeveens viskampioenschap.
• ALV van de Vijf Dorpen.
• Bijeenkomsten van het Gewest.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de opknapbeurt van het toegangshek. De planken zijn er af gehaald en weer diverse keren in de verf gezet.
De letters worden met goudverf goed leesbaar gemaakt. Dan kan het hek weer netjes geopend en gesloten worden.

Ik sluit nu mijn verslag. Dank voor uw aandacht.

Hans Wammes.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps