De ijsbaan is gesloten

Jaarverslag secretaris, seizoen 2014 – 2015 van de Ankeveense IJsclub.

Meneer de voorzitter, bestuursleden, dames en heren van de Ankeveense IJsclub.

Evenals het seizoen 2013 – 2014 heeft het afgelopen seizoen ons niet gebracht waar we zo op hopen: een winter met een stevige ijsvloer op de plassen.

Als natuurijs club bestaan we daarvan en brengt zo’n ijswinter ons heel dicht bij ons doel: het doen beoefenen en het bevorderen van de schaatssport in al zijn verschijningsvormen, zoals in de statuten vermeld staat.
Dat is redelijk eenvoudig geformuleerd, maar de uitwerking ervan is veel omvattend.
In de afgelopen twee / drie jaar is er veel aan vernieuwing gedaan op het gebied van het machinepark, de communicatie, de veiligheid en de organisatie rondom de toertochten. We hebben de resultaten van deze inspanningen nog niet in de praktijk kunnen testen en aan u kunnen laten zien. Dat is natuurlijk heel jammer.
Nu krijgen we hopelijk weer een kans.

Toch is er niet stil gezeten. Zo is er flink gesloot, kanten en akkers ontdoen van hout en zo’n 2 meter kant schoonmaken. Het terrein rondom het clubgebouw is opgehoogd, aangevuld met grond en opnieuw ingezaaid. Het eiland in de ronde baan en het gras op het terrein worden regelmatig gemaaid en de bomen gesnoeid. Aan het gebouw is geschilderd en schoongemaakt en in de keuken is een nieuwe aanrecht met grote spoelbak gekomen.
Op de verlanglijst staat nog het aanbrengen van zonnepanelen op het dak.

Met Natuurmonument zijn gesprekken geweest over het uitbaggeren van gedeelten van de plassen, langs het Bergse Pad en achterin de Hollandse polder. Hier worden baggerdepots aangelegd. De vraag was of het zware materiaal, zoals baggerboten via de ijsclub te water kan worden gelaten. Hiertoe moeten er draglineschotten op de brug en stalen rijplaten op het pad worden gelegd. Dit werk zou medio 2015 aanvangen. Nu wordt het december. Wanneer er ijs komt, wordt het werk op tijd gestaakt, in samenspraak met Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten is ook een frequente bezoeker van het clubgebouw. Het wordt gebruikt voor de rondvaart, met regelmatig een zgn. nazit met een hapje en een drankje. Men houdt studiedagen en workshops voor het personeel en vrijwilligersbijeenkomsten.

De KNSB bezoekt ons regelmatig. De gewestelijke marathoncommissie vergaderde verschillende malen. De cursussen ijsmeester en toertocht organisatie worden gegeven.
Een heel mooi feestje was de verkiezing van de beste marathonschaatsers van het afgelopen seizoen. Mariska Huisman en Bob de Vries ontvingen de Dick van Gangelen trofee uit handen van Henk Angenent en Klasina Seinstra.
Bob de Vries is de laatste winnaar van de Driedaagse van Ankeveen, in 2008.
De Willem Poelstra trofee, voor de grootste talenten uit het peleton, ging naar Evert Hoolwerf en Iris van der Stelt. De beste ploegen waren bij de mannen Bouw en Techniek en bij de vrouwen Haardhout.com, zij ontvingen een onderscheiding.

Ons terrein is dit jaar gebruikt als trouwlokatie door de gemeente Wijdemeren.
Op hun mooiste dag gaven Charlotte Stoffers en Tim Holdinga elkaar hier, tussen de buien door, het ja-woord.

Diverse verenigingen hebben weer van ons clubgebouw gebruik gemaakt:
- de Sofa vergadert hier regelmatig en heeft deze stek als uitvalsbasis voor het Sinterklaasfeest,
- de carnavalsvereniging houdt haar jaarlijkse receptie,
- schaatsvereniging De 5 Dorpen heeft de algemene ledenvergadering gehouden en de jeugdcommissie heeft o.a. aan de jeugdschaatsers de abonnementen aangeboden en een groep hardrijders traint wekelijks in en om het gebouw.

Elk jaar bezoekt het Ankeveens Viscollege het gebouw om er verschillende ochtenden met elkaar te vissen en erwtensoep te eten.
Voor de vrijwilligers van de kerk is er een brunch gegeven, als beloning voor hun harde werk.
Een nieuwe verschijning is de politieke groep Wijdemeren 20/20, die hier bijeenkomsten houdt.

Voor Jan Veenman is een stemmige afscheidsbijeenkomst geweest.

Het grootste evenement dat hier gehouden is, is Ankeveen Artistique. Veel kunstenaars waren met hun mooie werkstukken aanwezig, het weer was goed en het publiek talrijk. Het terrein was wel nat, maar het effect van de aangebrachte laag grond, aflopend naar de sloot en de ijsbaan was goed te merken. De mensen hielden redelijk droge voeten en het gras heeft er nauwelijks onder geleden.

Het DB heeft zich de laatste maanden gebogen over het vernieuwen van de statuten, zoals u op de agenda kunt zien. Verschillende bezoeken aan de notaris en veel overleg met de KNSB hebben er toe geleid dat u het concept statuten op de website heeft kunnen lezen.
Naast deze klus heeft het hele bestuur het jaar door allerlei werkzaamheden uitgevoerd om de ijsclub in al zijn facetten goed te laten functioneren.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Hans Wammes

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps