De ijsbaan is gesloten

Jaarverslag secretaris, seizoen 2022 – 2023 van de Ankeveense IJsclub.

Meneer de voorzitter, bestuursleden, dames en heren leden van de Ankeveense IJsclub en andere belangstellenden.

17 Jaar geleden mocht ik voor de eerste keer het verslag van de secretaris aan u presenteren.
Nu zal ik u het laatste verslag, met enige weemoed, laten horen.

Na de vorige ALV trad er weer de periode op, die elk jaar gekenmerkt wordt door terugkerende zaken. Allereerst is daar het “sloten”. De ploeg, onder leiding van Jan Kemphorst heeft weer prachtig werk geleverd, evenals de woensdag ploeg. Drijvende planten verwijderd, kanten geschoond, riet verwijderd en omgewaaide bomen op het droge gekregen, zowel op de ijsbaan als op de plassen.
Elk jaar trekken de mannen er op uit in de platbodem, gewapend met zagen, kantenhakkers, zeisen en vooral kannen met koffie. Aan foto’s te zien hebben ze dan veel plezier met elkaar en doen ook nog wat werk. Dit is best zwaar maar bevredigend. Na dat het werk voltooid is, ligt het water er picobello bij, in afwachting van de vorst.
Elk jaar doen ze dit maar, er is echter één spelbreker, nl. de vorst.

In deze tijd is er ook regelmatig contact met de K.N.S.B. over de te volgen richtlijnen voor komende schaatsperiode. Vooral het online inschrijven staat nu volop in de schijnwerpers. Wanneer alles goed functioneert gaat het betalen digitaal, men kan d.m.v. een qr-code bij de posten passeren en de toertocht rijden. Gewoon afrekenen met echt geld blijft ook bestaan. Het bevordert de doorstroming en de incasseerder hoeven niet met een zak vol geld over straat.

Opeens, viel begin december al de vorst in en werden op 14 dec. de eerste schaatsers op het Bergse Pad gesignaleerd. Het NH-nieuws schreef een stuk in de krant, waarin te lezen stond: Schaatskoorts loopt op: “Ik heb twee jaar geduld gehad, ik ga echt niet wachten”. Nou dan weet je het wel.
Op het Bergse verschenen natte plekken, de ijsvloer is bij het clubhuis regelmatig gemeten. De dikte was gemiddeld 6 cm. conclusie: niet open. Toch was er veel gepraat over, en intussen zakten overal schaatsers door het ijs. Er zijn diverse filmpjes in omloop waarop te zien is dat groepen schaatsers gezamenlijk door het ijs zakten, zoals op het Naarder meer. Langs de Loodijk stonden vele auto’s in bermen geparkeerd. Het leken wel oude tijden, op een foto aan de wand in het clubhuis is te zien hoe dat eruitzag in 1991.
Het gedrag van een aantal “schaatsliefhebbers” is afstotend geweest. Men klom over de hekken heen van de ijsclub en de buren, er moesten afzettingen aan te pas komen en nog wist men op de baan te komen. Al snel viel de dooi in en hebben we de vorst niet meer terug gezien. Zeker ook erg geschrokken.
Helaas komt dit probleem in steeds grotere vormen voor als er maar iets van vorst in de lucht zit. Er is weinig tegen te doen, alleen de goedwillende en verstandige schaatsers zijn de dupe. Hen willen we graag in de toekomst ontmoeten op het ijs.

Verschillende ijsverenigingen maken gebruik van ons gebouw. Het afgelopen jaar zijn dit de Vijf Dorpen en de Gooise Hardrijd Vereniging geweest. De Vijf Dorpen heeft een lustrumfeest gevierd, fietsdag met aansluitend BBQ gehouden en elk jaar de A.L.V.
De Gooise Hardrijd Vereniging een jubileum, een open leden-avond, bestuur avond  en ook hun A.L.V.
Vanuit de K.N.S.B. worden bijeenkomsten voor het Gewest NH-U, en de organisatoren van de Klassiekers, de marathons op natuurijs, gehouden.
Wij bevinden ons in het gebied van Natuur Monumenten, deze huurt jaarlijks het gebouw om het mogelijk te maken, dat de beheereenheden in de regio hier activiteiten kunnen ontplooien. Ook de rondvaarten over de Ankeveense plas vinden vanuit dit gebouw plaats.
Nieuw in het assortiment zijn de politieke partijen. Twee plaatselijke partijen hebben bij ons van gedachten kunnen wisselen omtrent hun standpunten.
Dan hebben we het “Het Ankeveens Viscollege” en het Ankeveens viskampioenschap.
Dit seizoen is er een fantastisch Shanty festival geweest, georganiseerd door Het Havenloos Mannenkoor vanuit Ankeveen aan Zee. Een geweldige dag met veel bezoekers.
Artistiek Ankeveen heeft een hele mooie dag gehad op ons terrein, waar van alles te zien, te eten en te drinken was.
Voor inwoners van Ankeveen is er een AED-cursus georganiseerd door de EHBO. Hier was men bezig om met behulp van de AED een oefenpop weer tot leven wekken. Dit vergt toch wel enige kennis van zaken om het proces goed te laten verlopen.
Ook particulieren hebben het gebouw weten te vinden, om min of meer feestelijke ontmoeting te hebben, dit meestal in combinatie met rondvaarten door NM.
Het ijsclubgebouw is bedoeld om tijdens ijsperioden zoveel mogelijk schaatsers een gezellig onderkomen te bieden met chocomel, broodje worst, erwtensoep, gevulde koeken en snacks. Telkens horen we dat we zo’n prachtig onderkomen hebben op een fantastische plek. Dit moeten we vooral niet vergeten, door nevenactiviteiten wordt het gebouw goed gebruikt door eenieder.

Dames en heren, dit is mijn laatste verslag over de ijsclub het jaar door.
Ik hoop dat het altijd duidelijk en onderhouden is geweest.
Hartelijk dank voor uw aandacht en op de volgende vergadering zit aan de andere kant van deze tafel.

Hans Wammes.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps