De ijsbaan is gesloten

Jaarverslag secretaris, seizoen 2016 – 2017 van de Ankeveense IJsclub.


Meneer de voorzitter, bestuursleden, dames en heren leden van de Ankeveense IJsclub.

Zoals de voorzitter reeds opmerkte wordt dit ons 130e jaar. Dit is een respectabel aantal jaren en reden voor een feestje. Als ik het afgelopen jaar bekijk, heb ik geen reden tot feestvieren, net zo min als de penningmeester. Het wordt steeds moeilijker een fatsoenlijk verslag te maken, met spetterende en smeuïge ijsverhalen, een prachtige toertocht en een goed lopende catering, als deze zaken zich niet voordoen.

In zijn voorwoord heeft de voorzitter aangegeven dat wij voor de gemeente nu echt bestaan. We zijn te traceren. Op 22 nov. 2016 kreeg ik een e-mail van mevr. Umans namens de gemeente Wijdemeren met de mededeling, dat het clubgebouw van de Ankeveense IJsclub geen eigen adresaanduiding, huisnummer, heeft en dit gebouw wel voldoet aan de definities in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Er dient alsnog een adresaanduiding toegekend te worden. Hiertoe is een concept-nummerbesluit gemaakt, met het besluit dat we nummer 22 krijgen, echter dit nummer is al in gebruik bij de familie Veenman. Na een mail wisseling met de familie Veenman heeft de gemeente in al haar wijsheid besloten om ons nr. 22a te geven. De vraag is of het bestuur met dit concept instemt.
Het bestuur van de Ankeveense IJsclub heeft na rijp beraad besloten het voorstel te volgen. Vanaf dit moment prijkt er een prachtig nummer 22a op een paal van het toegangshek. De aanduiding Stichts End t.o.v. de Katholieke Kerk bestaat dus niet meer. Voor de goede orde: het postadres blijft Vuurvlindermeent 12, 1218 GZ Hilversum.

De afdeling publieke veiligheid en toezicht van de gemeente wilde van ons een geactualiseerd draaiboek voor het schaatsseizoen 2016 – 2017. We hebben dit keurig verzorgd en naar de betreffende afdeling gezonden. Uiteraard met de hoop dat dit draaiboek nu eens een keer in de praktijk gebracht kon worden. Nou zoals u weet is dit weer niets geworden. Hoewel… op een paar centimeter ijs na was het gelukt. Velen vonden dat het best wel kon en hebben dan ook lekker geschaatst. Een aantal mensen moest dit wel met een nat pak bekopen.
De voorzitter heeft er in zijn voorwoord al enkele woorden aan besteed. Ik had verwacht dat hij, met enig stoom uit neus en oren, dit onderwerp zou bespreken, want er waren diverse “schaatsers” die zeer vervelende dingen riepen tegen bestuursleden die hun baan wilden redden van wakken en ander ongenoegen. Op deze bewuste zondag was er een cameraploeg van RTL op het dorp, die ons de hele middag achtervolgde, maar zonder resultaat.
Onder ons gezegd en gezwegen: in de bestuursvergadering gebruikte hij een krachtiger terminologie.
Al met al kunnen we concluderen dat het schaatsfestijn dan het komende seizoen maar gaat plaatsvinden.
Van de media hebben we verder weinig last gehad. Ik heb alleen een verzoek van Remco Tervoort van de KNSB ontvangen om mee te werken aan een artikel voor de site knsb.nl waarin hij wilde schrijven over de voorbereiding van een ijsclub op de winter, het organiseren van een toertocht en wat je verder zoal moet regelen.
Ik heb op deze site gespeurd, maar er niets van teruggevonden. Het was in ieder geval een goede repetitie om al deze punten weer eens de revue te laten passeren.

Na de vorige algemene ledenvergadering is er naar hartenlust gesloot door de mensen, die dit elk jaar doen. Het groepje is niet te groot en het werk is veel omvattend. We hopen elk jaar, dat aan de oproep zich op te geven bij Jan Kemphorst mee te helpen met het sloten, wat meer gevolg wordt gegeven dan gebleken is. Het is leuk werk met veel koffie en koek.
Jan heeft zich ook op de brug gericht en een aantal delen hardhout aangeschaft om de brug grondig te renoveren. De onderbalken worden in de roestwerende verf gezet en slechte houten delen worden vernieuwd.

Het clubgebouw is het afgelopen seizoen een aantal keren gebruikt.
Natuurmonumenten heeft naast de gebruikelijke rondvaarten het gebouw als uitvalbasis voor zgn. veldwerk benut, vrijwilligers bedankt en vergaderd.
Het Ankeveens viskampioenschap is gehouden en het Viscollege heeft 5x een visochtend georganiseerd.
Er is een studio ingericht om schoolfoto’s en verhalen uit het verleden te selecteren, ten einde hier een boek van te maken.
Waternet heeft een voorlichtingsavond georganiseerd voor de Ankeveners om toe te lichten wat men met de plassen gaat doen.
Bruisend Ankeveen is geweest.
De condoleance plechtigheid ten behoeve van Rinus Koster en ons zeer gewaarde lid Piet Koster zijn door heel veel mensen bezocht.
We hebben een prachtige overzichtstentoonstelling van het werk van Evert Boeve gehad. Deze tentoonstelling is goed bezocht.
De schaatsvereniging “De Vijf Dorpen” heeft zijn algemene jaarvergadering gehouden en de volgende dag hun 35-jarig jubileum gevierd met een gezellige bijeenkomst voor de leden.
Na diverse rondvaarten door Natuurmonumenten zijn er gezelschappen in het gebouw gebleven om via een zgn. nazit met elkaar op gezellige of feestelijke manier van gedachten te wisselen.

Het omliggende terrein is gebruikt voor een fantastisch en zeer geslaagd shantykoor festival, wederom met ponton.
Af en toe wordt het open gesteld als extra parkeerterrein, wanneer er bijv. markt is en er vanuit de Dillewijn parkeergelegenheid nodig is.
De kermiswagens van de exploitanten worden er gestald.

Mag ik u hartelijk bedanken voor uw aandacht.

Hans Wammes.

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps