De ijsbaan is gesloten

Jaarverslag secretaris, seizoen 2015 – 2016 van de Ankeveense IJsclub.


Meneer de voorzitter, bestuursleden, dames en heren leden van de Ankeveense IJsclub.

Het wordt de laatste jaren een eentonig verhaal. Het afgelopen seizoen heeft weer geen ijs gebracht. Dit doet ons geen deugd, we werken met z’n allen elk jaar hard en het lijkt voor niets te zijn. Toch is dat niet zo, alle zaken worden opnieuw doorgenomen, draaiboeken opnieuw bekeken en ingediend, vergunningen opgepoetst, contacten met de KNSB ververst, al het materiaal zo nodig hersteld of vernieuwd.

De aan de KNSB voorgelegde wijziging van de statuten zijn goedgekeurd en door de aanwezige leden tijdens de extra vergadering omtrent deze op 6 nov. 2015 aangenomen, zodat ze vanaf dat moment in werking zijn. De statutenwijzingen zijn bij de notaris op 7 dec. 2015 gepasseerd.

In en rond het gebouw hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden.
Op het dak is een aantal zonnepanelen geplaatst, 9 in totaal. De apparatuur is gekocht en de plaatsing is door ons zelf gedaan.
Het pad naar de weg is geheel gerenoveerd, afgevlakt, met een nieuwe laag klein puin bedekt en daarna vast gereden.
Achter het gebouw is het terrein opgeknapt en wat vlakker gemaakt, veel overbodige rommel is verwijderd en de lichtmasten hebben een nieuwe stelling gekregen.
De parkeerplaats van het kassa rijtuig en de Dammerkade keet is opgehoogd een ook daar zijn overbodige materialen verwijderd.
Tevens is de Dammerkade keet volledig vernieuwd en aangepast aan de huidige tijd.

Ons lidmaatschap van de KNSB is enigszins veranderd. Het heet nu Natuurijs plus. Dit omvat het basislidmaatschap waarin zowel de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering als de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn ondergebracht. Het plus gedeelte bestaat uit ondersteuning bij toertochten en wedstrijden.
De module Natuurijs Plus is tevens goedkoper.

Ondanks het uitblijven van ijs heeft de Ankeveense IJsclub zich wel enkele keren in de media gepresenteerd. In de G.&E. stond een artikel over de zachte winter met een grote foto van de voorzitter en de secretaris, die nogal mismoedig uit het raam van het clubgebouw staarden en die als onderschrift had: “ Peter van Bennekom en Hans Wammes van de Ankeveense IJsclub zien dat de schaatsen voorlopig in de kast blijven”.
In het programma “Landinwaarts”, op NPO2 gepresenteerd door Dieuwertje Blok, konden we zien hoe het sloten zich afspeelt. Harry Meester, Jan Kemphorst en Rob Stoffers wilden Dieuwertje maar al te graag inwijden in de geneugten van het sloten.
De betreffende oversteekplaats over het Bergse Pad heet dus nu “De Dieuwertje Blok oversteek.”

Het clubgebouw heeft het afgelopen seizoen onderdak verleend aan

• de vrijwilligers van natuurmonumenten en de kerk, om hen te bedanken voor al het werk dat deze mensen verzetten,
• het Ankeveens Viscollege,
• Natuurmonumenten, voor vergaderingen en rondvaarten,
• Nederlandse Schaats Trainers Vereniging, na enkele jaren elders te zijn geweest is men weer op het oude nest teruggekeerd,
• Waternet,
• de fokkersvereniging Ouessant schapen voor hun ledenvergadering,
• de Sofa, ter ondersteuning van de Koningsdag en het houden van de 12-uur van Ankeveen, een roeispektakel waarbij geld voor goede doelen bij elkaar wordt geroeid. De ijsclub heeft met een kwaliteitsteam deelgenomen en voor ruim € 1500,- bijeen geroeid voor de Sociale pot voor Ankeveen.
• De Vriendschapskring, die tijdens hun jubileum in het gebouw o.a. een leuke voorstelling hebben georganiseerd. Het was, geloof ik, wel een geëmmer.


Mag ik u hartelijk danken voor uw aandacht.

Hans Wammes.

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps